Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.2.13

Verš

garbha-saṅkarṣaṇāt taṁ vai
prāhuḥ saṅkarṣaṇaṁ bhuvi
rāmeti loka-ramaṇād
balabhadraṁ balocchrayāt

Synonyma

garbha-saṅkarṣaṇāt — jelikož bude přemístěn z lůna Devakī do lůna Rohiṇī; tam — Jeho (Rohiṇī-nandanu, syna Rohiṇī); vai — jistě; prāhuḥ — lidé budou nazývat; saṅkarṣaṇam — jménem Saṅkarṣaṇa; bhuvi — na světě; rāma iti — bude také nazýván Rāma; loka-ramaṇāt — pro Jeho zvláštní milost umožňující obyčejným lidem stát se oddanými; balabhadram — bude také nazýván Balabhadra; bala-ucchrayāt — pro velkou tělesnou sílu.

Překlad

“Syn Rohiṇī také ponese jméno Saṅkarṣaṇa, neboť byl poslán z lůna Devakī do lůna Rohiṇī. Pro Jeho schopnost těšit všechny obyvatele Gokuly se Mu bude říkat Rāma a pro svou velkou tělesnou sílu bude známý jako Balabhadra.”

Význam

Toto jsou některé z důvodů, proč se Balarāmovi říká Saṅkarṣaṇa, Balarāma nebo někdy jen Rāma. Někteří lidé protestují, když je v mahā-mantře-Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare-slovo Rāma vykládáno jako Balarāma. Oddaní Pána Rāmy sice mohou mít své výhrady, ale měli by vědět, že mezi Balarāmou a Pánem Rāmou není žádný rozdíl. Zde Śrīmad-Bhāgavatam jasně uvádí, že Balarāma je také známý jako Rāma (rāmeti). Mluvit o Pánu Balarāmovi jako o Pánu Rāmovi tedy není žádný výmysl. I Jayadeva Gosvāmī popisuje tři Rāmy: Paraśurāmu, Raghupati Rāmu a Balarāmu. Ti všichni jsou Rāmové.