Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.19.4

Verš

tṛṇais tat-khura-dac-chinnair
goṣ-padair aṅkitair gavām
mārgam anvagaman sarve
naṣṭājīvyā vicetasaḥ

Synonyma

tṛṇaiḥ — podle stébel trávy; tat — tĕchto krav; khura — kopyty; dat — a zuby; chinnaiḥ — jež byla polámaná; goḥ-padaiḥ — otisky kopyt; aṅkitaiḥ — (podle míst na zemi,) jež byla označena; gavām — krav; mārgam — cestu; anvagaman — sledovali; sarve — všichni; naṣṭa-ājīvyāḥ — že přišli o živobytí; vicetasaḥ — plni úzkosti.

Překlad

Potom začali chlapci krávy stopovat podle otisků jejich kopyt a podle stébel trávy, jež krávy polámaly kopyty a zuby. Všichni pasáčci cítili velkou úzkost, protože ztratili zdroj svého živobytí.