Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.19.13

Verš

tataś ca te ’kṣīṇy unmīlya
punar bhāṇḍīram āpitāḥ
niśamya vismitā āsann
ātmānaṁ gāś ca mocitāḥ

Synonyma

tataḥ — potom; ca — a; te — oni; akṣīṇi — oči; unmīlya — když otevřeli; punaḥ — znovu; bhāṇḍīram — ke stromu Bhāṇḍīra; āpitāḥ — přivedení; niśamya — když vidĕli; vismitāḥ — užaslí; āsan — stali se; ātmānam — oni sami; gāḥ — krávy; ca — a; mocitāḥ — zachránĕní.

Překlad

Potom pasáčci otevřeli oči a žasli, když zjistili, že jsou i s kravami zachránĕni před hrozivým ohnĕm, ale že jsou také všichni přemístĕni zpátky ke stromu Bhāṇḍīra.