Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.19.12

Verš

tatheti mīlitākṣeṣu
bhagavān agnim ulbaṇam
pītvā mukhena tān kṛcchrād
yogādhīśo vyamocayat

Synonyma

tathā — dobrá; iti — řekli; mīlita — zavřeli; akṣeṣu — oči; bhagavān — Nejvyšší Pán; agnim — oheň; ulbaṇam — hrozivý; pītvā — když vypil; mukhena — svými ústy; tān — je; kṛcchrāt — před nebezpečím; yoga-adhīśaḥ — nejvyšší vládce všech mystických sil; vyamocayat — zachránil.

Překlad

„Dobrá“, odpovĕdĕli chlapci a hned zavřeli oči. Nejvyšší Pán, vládce všech mystických sil, pak otevřel ústa a ten hrozivý oheň spolkl, čímž zachránil své přátele před nebezpečím.

Význam

Pasáčci trpĕli velkou únavou, hladem a žízní, a chystal se pohltit hrozivý lesní požár. To vše zde vyjadřuje slovo kṛcchrāt.