Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.17.24

Verš

su-dustarān naḥ svān pāhi
kālāgneḥ suhṛdaḥ prabho
na śaknumas tvac-caraṇaṁ
santyaktum akuto-bhayam

Synonyma

su-dustarāt — před nepřemožitelným; naḥ — nás; svān — své oddané; pāhi — prosím ochraň; kāla-agneḥ — před ohnĕm smrti; suhṛdaḥ — své opravdové přátele; prabho — ó Nejvyšší Pane; na śaknumaḥ — nedokážeme; tvat-caraṇam — Tvé nohy; santyaktum — opustit; akutaḥ-bhayam — které zahánĕjí všechen strach.

Překlad

Ó Pane, jsme Tví opravdoví přátelé a oddaní. Prosím ochraň nás před tímto nepřemožitelným ohnĕm smrti. Nikdy nedokážeme opustit Tvé lotosové nohy, jež zahánĕjí všechen strach.

Význam

Obyvatelé Vṛndāvanu řekli Kṛṣṇovi: „Pokud nás přemůže tento smrtonosný oheň, budeme oddĕleni od Tvých lotosových nohou, a to je pro nás nesnesitelné. Chceme dál sloužit Tvým lotosovým nohám, tak nás prosím ochraň.“