Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.9

Verš

taṁ prekṣaṇīya-sukumāra-ghanāvadātaṁ
śrīvatsa-pīta-vasanaṁ smita-sundarāsyam
krīḍantam apratibhayaṁ kamalodarāṅghriṁ
sandaśya marmasu ruṣā bhujayā cachāda

Synonyma

tam — Jeho; prekṣaṇīya — přitažlivého na pohled; su-kumāra — velmi jemného; ghana — jako mrak; avadātam — bíle zářícího; śrīvatsa — se znakem Śrīvatsa; pīta — a žlutými; vasanam — šaty; smita — usmĕvavý; sundara — nádherný; āsyam — jehož obličej; krīḍantam — hrajícího si; aprati-bhayam — beze strachu z ostatních; kamala — lotosu; udara — jako vnitřek; aṅghrim — jehož nohy; sandaśya — poté, co kousl; marmasu — do hrudi; ruṣā — s hnĕvem; bhujayā — svými hadími smyčkami; cachāda — obtočil.

Překlad

Kāliya vidĕl, že Śrī Kṛṣṇa, jenž mĕl na sobĕ žluté hedvábné šaty, byl velmi jemný, Jeho přitažlivé tĕlo zářilo jako bílý mrak, na hrudi se Mu skvĕl znak Śrīvatsa, Jeho obličej se nádhernĕ usmíval a nohy připomínaly kalich lotosového kvĕtu. Pán si hrál ve vodĕ a vůbec nemĕl strach. Navzdory Jeho úžasnému vzhledu Ho záštiplný Kāliya rozzuřenĕ kousl do hrudi a pak Ho celého ovinul smyčkami svého tĕla.