Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.2

Verš

śrī-rājovāca
katham antar-jale ’gādhe
nyagṛhṇād bhagavān ahim
sa vai bahu-yugāvāsaṁ
yathāsīd vipra kathyatām

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; katham — jak; antaḥ-jale — ve vodĕ; agādhe — bezedné; nyagṛhṇāt — přemohl; bhagavān — Nejvyšší Pán; ahim — hada; saḥ — on, Kāliya; vai — jistĕ; bahu-yuga — po mnoho vĕků; āvāsam — sídlící; yathā — jak; āsīt — stal se; vipra — ó učený brāhmaṇo; kathyatām — prosím vysvĕtli.

Překlad

Král Parīkṣit se zeptal: Ó učený mudrci, vysvĕtli prosím, jak Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, potrestal hada Kāliyu v bezedných vodách Yamuny a jak došlo k tomu, že tam Kāliya po tolik vĕků žil.