Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.17

Verš

te ’nveṣamāṇā dayitaṁ
kṛṣṇaṁ sūcitayā padaiḥ
bhagaval-lakṣaṇair jagmuḥ
padavyā yamunā-taṭam

Synonyma

te — oni; anveṣamāṇāḥ — hledající; dayitam — svého nejdražšího; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; sūcitayā — (cestou,) která byla značená; padaiḥ — Jeho stopami; bhagavat-lakṣaṇaiḥ — symboly Osobnosti Božství; jagmuḥ — šli; padavyā — po cestĕ; yamunā-taṭam — ke břehu Yamuny.

Překlad

Místní lidé hledali svého nejdražšího Kṛṣṇu, a tak chvátali po cestĕ značené Jeho stopami s jedinečnými znaky Osobnosti Božství ke břehům Yamuny.