Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.14.60

Verš

etat suhṛdbhiś caritaṁ murārer
aghārdanaṁ śādvala-jemanaṁ ca
vyaktetarad rūpam ajorv-abhiṣṭavaṁ
śṛṇvan gṛṇann eti naro ’khilārthān

Synonyma

etat — tyto; suhṛdbhiḥ — společnĕ s přáteli pasáčky; caritam — zábavy; murāreḥ — Pána Murāriho; agha-ardanam — zahubení démona Aghāsury; śādvala — na trávĕ v lese; jemanam — obĕdvání; ca — a; vyakta-itarat — nadpozemské; rūpam — transcendentální podobĕ Pána; aja — Pánem Brahmou; uru — obšírné; abhiṣṭavam — přednášení modliteb; śṛṇvan — když poslouchá; gṛṇan — když pronáší; eti — dosáhne; naraḥ — kdokoliv; akhila-arthān — všeho kýženého.

Překlad

Každému, kdo naslouchá o tĕchto zábavách Pána Murāriho, kterým se vĕnoval se svými přáteli pasáčky – o zabití Aghāsury, obĕdĕ na lesním palouku, o tom, jak Pán projevil transcendentální podoby, a o úžasných modlitbách, které přednesl Pán Brahmā – nebo kdo o nich sám vypráví, se nepochybnĕ splní všechny duchovní touhy.

Význam

Podle Śrīly Sanātany Gosvāmīho i ten, kdo má jen zájem naslouchat o zábavách Pána Kṛṣṇy a vyprávĕt o nich, dosáhne duchovní dokonalosti. Mnoho oddaných, kteří se s vážností vĕnují šíření vĕdomí Kṛṣṇy, je často tak zaneprázdnĕných, že nemohou hovořit a naslouchat o zábavách Pána ke své plné spokojenosti. Avšak pouhou silnou touhou stále hovořit a naslouchat o Pánu Kṛṣṇovi dosáhnou duchovní dokonalosti. Samozřejmĕ bychom mĕli nechávat tyto transcendentální zábavy Pána znít co nejvíce je to možné.