Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.14.18

Verš

adyaiva tvad ṛte ’sya kiṁ mama na te māyātvam ādarśitam
eko ’si prathamaṁ tato vraja-suhṛd-vatsāḥ samastā api
tāvanto ’si catur-bhujās tad akhilaiḥ sākaṁ mayopāsitās
tāvanty eva jaganty abhūs tad amitaṁ brahmādvayaṁ śiṣyate

Synonyma

adya — dnes; eva — právĕ; tvat ṛte — kromĕ Tebe; asya — tohoto vesmíru; kim — co; mama — mnĕ; na — ne; te — Tebou; māyātvam — základ ve Tvé nepochopitelné energii; ādarśitam — ukázané; ekaḥ — sám; asi — jsi; prathamam — nejprve; tataḥ — potom; vraja-suhṛt — svými přáteli pasáčky z Vṛndāvanu; vatsāḥ — a telátky; samastāḥ — všemi; api — dokonce; tāvantaḥ — stejného počtu; asi — stal ses; catuḥ-bhujāḥ — čtyřrukými podobami Pána Viṣṇua; tat — potom; akhilaiḥ — všemi; sākam — společnĕ se; mayā — mnou; upāsitāḥ — uctívaný; tāvanti — stejného počtu; eva — také; jaganti — vesmíry; abhūḥ — stal ses; tat — potom; amitam — neomezená; brahma — Absolutní Pravda; advayam — jedna jediná; śiṣyate — nyní zůstáváš.

Překlad

Neukázal jsi mi snad dnes, že jak Ty sám, tak vše v tomto stvoření jsou projevy Tvé nepochopitelné energie? Nejprve ses zjevil samotný, potom ses projevil jako všechna vṛndāvanská telátka a pasáčkové, Tvoji přátelé. Potom ses zjevil jako stejný počet čtyřrukých podob Viṣṇua uctívané všemi živými bytostmi včetnĕ mĕ a pak ses ukázal jako stejný počet úplných vesmírů. Nakonec ses teď vrátil ke své neomezené podobĕ jako jedinečná Nejvyšší Absolutní Pravda.

Význam

Védská literatura uvádí: sarvaṁ khalv idaṁ brahma – vše, co existuje, je expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství. Vše je tedy z konečného hlediska nedílnou částí Pánovy duchovní existence. Bezpříčinnou milostí Pána Kṛṣṇy mohl Pán Brahmā osobnĕ vnímat, že veškerá existence je energií Boha, a jako taková se od Nĕho neliší.