Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.14.1

Verš

śrī-brahmovāca
naumīḍya te ’bhra-vapuṣe taḍid-ambarāya
guñjāvataṁsa-paripiccha-lasan-mukhāya
vanya-sraje kavala-vetra-viṣāṇa-veṇu-
lakṣma-śriye mṛdu-pade paśupāṅgajāya

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā pravil; naumi — velebím; īḍya — ó Ty, jenž jsi hoden všeho uctívání; te — Tebe; abhra — jako tmavý mrak; vapuṣe — jehož tĕlo; taḍit — jako blesk; ambarāya — jehož šaty; guñjā — vyrobenými z malých bobulek; avataṁsa — s ozdobami (na uších); paripiccha — a s pavími pery; lasat — zářivý; mukhāya — jehož obličej; vanya-sraje — s girlandami z lesních kvĕtů; kavala — kouskem jídla; vetra — hůlkou; viṣāṇa — trubkou z buvolího rohu; veṇu — a flétnou; lakṣma — charakterizovaná; śriye — jehož krása; mṛdu — hebké; pade — jehož nohy; paśu-pa — pastevce krav (Nandy Mahārāje); aṅga-jāya — syna.

Překlad

Pán Brahmā pravil: Můj milý Pane, jsi jediný Pán hodný uctívání, Nejvyšší Osobnost Božství, a proto se před Tebou pokornĕ klaním a modlím se k Tobĕ, jen abych Tĕ potĕšil. Ó synu krále pastevců, Tvé transcendentální tĕlo je tmavĕ modré jako čerstvý mrak, Tvé šaty jsou jasné jako blesk a Tvůj obličej zkrášlují náušnice z bobulek guñjā a paví pero, které máš na hlavĕ. Jsi nádherný, s girlandami z různých lesních kvĕtů a listů, pasteveckou hůlkou, buvolím rohem, flétnou a kouskem jídla, které držíš v ruce.

Význam

V minulé kapitole se Brahmā, stvořitel vesmíru, pokusil zmást Nejvyšší Osobnost Božství, Pána Kṛṣṇu, tím, že Mu ukradl přátele pasáčky a telátka. Stačilo však, aby Kṛṣṇa nepatrnĕ předvedl svou vlastní mystickou energii, a Brahmā byl sám zcela zmatený. Teď se s velkou pokorou a oddaností pokornĕ klaní a modlí k Pánu.

Slovo kavala v tomto verši označuje trochu rýže smíchané s jogurtem, jež Kṛṣṇa držel v levé ruce. Podle Sanātany Gosvāmīho svíral Pán pasteveckou hůlku a buvolí roh pod levou paží a flétnu mĕl zastrčenou za pasem. Nádherný mladý Kṛṣṇa, ozdobený lesními hlinkami mnoha barev, projevoval majestát mnohem vĕtší, než je majestát Vaikuṇṭhy. I když Brahmā již vidĕl nespočet čtyřrukých podob Pána, nyní se odevzdává lotosovým nohám dvouruké podoby Kṛṣṇy, jenž se zjevil jako syn Nandy Mahārāje. Brahmā se modlí k této podobĕ.