Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.6

Verš

ulūkhalaṁ vikarṣantaṁ
dāmnā baddhaṁ svam ātmajam
vilokya nandaḥ prahasad-
vadano vimumoca ha

Synonyma

ulūkhalam — dřevěný hmoždíř; vikarṣantam — táhnoucího; dāmnā — provazem; baddham — svázaného; svam ātmajam — svého syna Kṛṣṇu; vilokya — když viděl; nandaḥ — Mahārāja Nanda; prahasat-vadanaḥ — na jehož obličeji se při pohledu na to podivuhodné dítě objevil úsměv; vimumoca ha — vyprostil Ho z pout.

Překlad

Když Nanda Mahārāja viděl svého syna přivázaného provazy k dřevěnému hmoždíři, který táhl za sebou, usmál se a vyprostil Kṛṣṇu z pout.

Význam

Nanda Mahārāja se divil, že Yaśodā, Kṛṣṇova matka, mohla své milované dítě takto spoutat. Kṛṣṇa opětoval její lásku. Jak tedy mohla být tak krutá, že Ho přivázala k dřevěnému hmoždíři? Nanda Mahārāja pochopil tuto výměnu láskyplných citů, a proto se usmál a Kṛṣṇu odvázal. Tak jako Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, svazuje živou bytost plodonosnými činnostmi, svazuje matku Yaśodu a Nandu Mahārāje rodičovskou láskou. To je Jeho zábava.