Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.39-40

Verš

kvacid vādayato veṇuṁ
kṣepaṇaiḥ kṣipataḥ kvacit
kvacit pādaiḥ kiṅkiṇībhiḥ
kvacit kṛtrima-go-vṛṣaiḥ
vṛṣāyamāṇau nardantau
yuyudhāte parasparam
anukṛtya rutair jantūṁś
ceratuḥ prākṛtau yathā

Synonyma

kvacit — někdy; vādayataḥ — foukající; veṇum — na flétnu; kṣepaṇaiḥ — pomocí praku; kṣipataḥ — vrhající kameny, aby získali ovoce; kvacit — někdy; kvacit pādaiḥ — někdy nohama; kiṅkiṇībhiḥ — se zvukem nákotníčků; kvacit — někdy; kṛtrima-go-vṛṣaiḥ — tak, že si hráli na krávy a býky; vṛṣāyamāṇau — napodobující zvířata; nardantau — hlasitě křičící; yuyudhāte — často bojovali; parasparam — jeden proti druhému; anukṛtya — napodobující; rutaiḥ — zvuky; jantūn — všechna zvířata; ceratuḥ — toulávali se; prākṛtau — dvě obyčejné děti; yathā — jako.

Překlad

Někdy Kṛṣṇa a Balarāma hráli na své flétny, jindy vrhali prakem kameny, aby dostali ovoce ze stromů, nebo házeli samotné kameny a jindy s cinkajícími nákotníčky hráli kopanou s plody, jako je bél či āmalakī. Někdy si přes sebe hodili přikrývky a hráli si na krávy a býky, a pak spolu s hlasitým křikem bojovali, nebo jindy napodobovali zvířecí hlasy. Tak se bavili, úplně stejně jako dvě obyčejné lidské děti.

Význam

Vṛndāvan je plný pávů. Kūjat-kokila-haṁsa-sārasa-gaṇākīrṇe mayūrākule. Ve vṛndāvanském lese je vždy plno kukaček, volavek, labutí, pávů, jeřábů a také opic, býků a krav. Kṛṣṇa a Balarāma tedy napodobovali hlasy těchto zvířat a těšili se ze svých her.