Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.64

Verš

etat kaṁsāya bhagavāñ
chaśaṁsābhyetya nāradaḥ
bhūmer bhārāyamāṇānāṁ
daityānāṁ ca vadhodyamam

Synonyma

etat — všechna tato slova o Yaduovském a Vṛṣṇiovském rodu; kaṁsāya — králi Kaṁsovi; bhagavān — mocný zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství; śaśaṁsa — sdělil (Kaṁsovi, který byl na pochybách); abhyetya — poté, co za ním přišel; nāradaḥ — velký mudrc Nārada; bhūmeḥ — na povrchu Země; bhārāyamāṇānām — těch, kteří byli břemenem; daityānām ca — a démonů; vadha-udyamam — snaha o zabití.

Překlad

Velký světec Nārada jednou přišel za Kaṁsou a pověděl mu o tom, jak budou všichni démoni, kteří jsou pro Zemi břemenem, zabiti. To Kaṁsu naplnilo velkým strachem a pochybami.

Význam

Již bylo pojednáno o tom, jak matka Země úpěnlivě prosila Pána Brahmu, aby jí zbavil trápení způsobeného démony, kteří pro ni byli břemenem, a jak jí Pán Brahmā sdělil, že Pán Kṛṣṇa osobně sestoupí. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (4.8):

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

Kdykoliv začnou být démoni břemenem a nevinní oddaní jsou sužováni démonskými vládci, Pán se v pravý čas zjeví, aby s pomocí svých skutečných zástupců, kterým se odborně říká polobozi, démony zabil. V Upaniṣadách je uvedeno, že polobozi jsou různými částmi Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak jako jsou části těla povinny sloužit celku, jsou Kṛṣṇovi oddaní povinni sloužit Kṛṣṇovi tak, jak si On přeje. Kṛṣṇovým posláním je zabíjet démony, a proto by to mělo být i posláním oddaných. Lidé v Kali-yuze jsou však velice pokleslí, a Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy ze své milosti k nim nepřinesl žádnou zbraň, aby je zabíjel. Místo toho chtěl ukončit jejich hanebné, démonské činnosti šířením vědomí Kṛṣṇy, lásky ke Kṛṣṇovi. To je cílem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Dokud na světě neomezí nebo nevymýtí démonské činnosti, nikdo nemůže být šťastný. Program pro podmíněnou duši podrobně popisuje Bhagavad-gītā a člověk bude šťastný, když bude tyto pokyny jednoduše následovat. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto nabádal:

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

Nechť lidé neustále zpívají Hare Kṛṣṇa mantru. To zničí jejich démonské sklony a stanou se prvotřídními oddanými, kteří budou šťastní v tomto i příštím životě.