Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.16

Verš

mā maṁsthā hy etad āścaryaṁ
sarvāścaryamaye ’cyute
ya idaṁ māyayā devyā
sṛjaty avati hanty ajaḥ

Synonyma

— ne; maṁsthāḥ — myslete; hi — jistě; etat — to vše; āścaryam — podivuhodné; sarva — všechno; āścarya-maye — v nanejvýš tajemném; acyute — neomylný; yaḥ — ten, kdo; idam — toto (stvoření); māyayā — Svojí energií; devyā — transcendentální; sṛjati — tvoří; avati — udržuje; hanti — ničí; ajaḥ — nezrozený.

Překlad

Ó brāhmaṇové, nemyslete si, že toto bylo mezi jinými činnostmi tajemného a neomylného Pána, Osobnosti Božství, něčím obzvlášť podivuhodným. Ačkoliv Sám je nezrozený, Svojí transcendentální energií udržuje a ničí všechny hmotné předměty.

Význam

Činnosti Pána jsou pro nepatrný mozek živých bytostí vždy nepředstavitelné. Pro Svrchovaného Pána není nic nemožné, ale pro nás jsou všechny Jeho činy záhadou, a tak je vždy za hranicemi našeho vnímání a chápání. Pán je všemocná, všedokonalá Osobnost Božství. Jeho dokonalost je stoprocentní, zatímco jiní, jako Nārāyaṇa, Brahmā, Śiva, polobozi a všechny další živé bytosti, mají jen různá procentuálně menší množství této dokonalosti. Nikdo Mu není rovný a ani není větší než On. Pán nemá soupeře.