Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.38

Verš

aho devarṣir dhanyo ’yaṁ
yat-kīrtiṁ śārṅgadhanvanaḥ
gāyan mādyann idaṁ tantryā
ramayaty āturaṁ jagat

Synonyma

aho — všechna sláva; devarṣiḥ — mudrci mezi bohy; dhanyaḥ — všechen úspěch; ayam yat — tomu, který; kīrtim — slávu; śārṅga-dhanvanaḥ — Osobnosti Božství; gāyan — opěvování; mādyan — nachází potěšení v; idam — tomto; tantryā — prostřednictvím nástroje; ramayati — rozradostňuje; āturam — nešťastné; jagat — svět.

Překlad

Všechna sláva a úspěch Śrīlovi Nāradovi Munimu za to, že oslavuje skutky Osobnosti Božství! On sám se z nich raduje a přináší tím radost také všem nešťastným duším ve vesmíru.

Význam

Śrī Nārada Muni hraje na svůj nástroj, aby oslavoval transcendentální činnosti Pána a aby přinášel úlevu všem ubohým živým bytostem ve vesmíru. Nikdo v tomto vesmíru není šťastný; pocity štěstí jsou jen iluzí māyi. Iluzorní energie Pána má takovou moc, že i prase, které žije ve špinavých výkalech, má pocit, že je šťastné. Nikdo v tomto hmotném světě nemůže být skutečně šťastný. Śrīla Nārada Muni putuje všude, aby osvítil všechny ubohé. Jeho posláním je dovést je zpátky domů, zpátky k Bohu. To je poslání všech opravdových oddaných Pána, kteří jdou ve šlépějích tohoto velikého mudrce.


Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šesté kapitole prvního zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané “Rozhovor mezi Nāradou a Vyāsadevem”.