Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.10

Verš

tadā tad aham īśasya
bhaktānāṁ śam abhīpsataḥ
anugrahaṁ manyamānaḥ
prātiṣṭhaṁ diśam uttarām

Synonyma

tadā — toho času; tat — to; aham — já; īśasya — Pána; bhaktānām — oddaných; śam — milost; abhīpsataḥ — přející si; anugraham — zvláštní požehnání; manyamānaḥ — takto uvažující; prātiṣṭham — odešel; diśam uttarām — směrem na sever.

Překlad

Přijal jsem tuto událost jako zvláštní milost Pána, který vždy žehná Svým oddaným, a s takovými myšlenkami jsem se vypravil směrem na sever.

Význam

Důvěrní oddaní Pána vidí na každém kroku, jak jim Pán žehná. Okamžiky, které se ze světského hlediska zdají být těžké a pohnuté, oddaný přijímá jako zvláštní milost Pána. Světská prosperita je jistý druh hmotné horečky, a milostí Pána se teplota této horečky postupně snižuje a krok za krokem přichází duchovní zdraví. Světští lidé to však nemohou pochopit.