Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.3.8

Verš

tṛtīyam ṛṣi-sargaṁ vai
devarṣitvam upetya saḥ
tantraṁ sātvatam ācaṣṭa
naiṣkarmyaṁ karmaṇāṁ yataḥ

Synonyma

tṛtīyam — třetí; ṛṣi-sargam — věk ṛṣiů; vai — jistě; devarṣitvam — inkarnace ṛṣiho mezi polobohy; upetya — vzal na sebe; saḥ — on; tantram — výklady Ved; sātvatam — které se obzvláště zaobírají oddanou službou; ācaṣṭa — shromáždil; naiṣkarmyam — které nejsou plodonosné; karmaṇām — činnosti; yataḥ — z kterých.

Překlad

Ve věku ṛṣiů na Sebe vzal Svrchovaný Pán Svou třetí zplnomocněnou inkarnaci v podobě Devaṛṣiho Nārady. Nārada, veliký světec mezi polobohy, shromáždil řadu védských výkladů, které se zaobírají oddanou službou a inspirují k činnostem nepřinášejícím plody.

Význam

Veliký Ṛṣi Nārada, jenž je zplnomocněnou inkarnací Osobnosti Božství, šíří oddanou službu po celém vesmíru. Velcí oddaní Pána po celém vesmíru, na různých planetách a v různých životních druzích, jsou všichni jeho učedníky. Śrīla Vyāsadeva, který vlastně sepsal Śrīmad-Bhāgavatam, je též jedním z jeho učedníků. Nārada je mimo jiné také autorem Nārada-pañcarātry, sbírky védských výkladů, které se zaměřují především na oddanou službu Pánu. Nārada-pañcarātra je určena k výuce ploduchtivých lidí (karmīch), kteří se tak mohou zbavit pout plodonosné práce. Podmíněné duše většinou chtějí plody své práce, neboť touží po požitku, pro který v potu tváře tvrdě pracují. Celý vesmír je naplněný ploduchtivými bytostmi v různých životních druzích. Plodonosná práce je též základem různých plánů hospodářského rozvoje. Zákonem přírody však je, že každá akce má svoji reakci, a vykonavatel je vázán reakcemi své práce, dobrými či zlými. Reakce za dobré počínání je hmotná prosperita, zatímco za špatné počínání se dostavují reakce v podobě hmotné strasti. Jakékoliv hmotné podmínky, takzvané štěstí nebo takzvané neštěstí, jsou však konec konců vždy jen zdrojem strastí. Zaslepení materialisté nic nevědí o štěstí a věčném blahu, kterého lze dosáhnout tehdy, když se člověk vymaní z podmíněného stavu. Śrī Nārada proto dává nevědomým ploduchtivým lidem pokyny, jak mohou dosáhnout realizace skutečného štěstí. Dává nám všem onemocnělým lidem na celém světě rady, jak naše současné počínání může být usměrněno, aby nás dovedlo na cestu duchovního vyrovnání. Lékař pacientovi při poruchách zažívání způsobených určitým mléčným výrobkem doporučuje léčbu, která se zakládá na dalším mléčném výrobku — na tvarohu. Příčina i léčba nemoci jsou tedy založeny na stejné věci. Tento druh léčby je však nutno provozovat pouze pod dozorem zkušeného lékaře jako je Nārada Muni. Totéž učí i Bhagavad-gītā — říká, že Pánovi lze sloužit obětováním plodů své vlastní práce. I to nakonec vede k cestě naiṣkarmyi, osvobození.