Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.16.21

Verš

arakṣyamāṇāḥ striya urvi bālān
śocasy atho puruṣādair ivārtān
vācaṁ devīṁ brahma-kule kukarmaṇy
abrahmaṇye rāja-kule kulāgryān

Synonyma

arakṣyamāṇāḥ — nechráněné; striyaḥ — ženy; urvi — na Zemi; bālān — děti; śocasi — cítíš soucit; atho — jako takové; puruṣa-ādaiḥ — muži; iva — tak; ārtān — ti, kteří jsou nešťastní; vācam — slovník; devīm — bohyně; brahma-kule — v rodině brāhmaṇy; kukarmaṇi — jednání proti zásadám náboženství; abrahmaṇye — osoby stavící se proti bráhmanské kultuře; rāja-kule — ve vládnoucích rodinách; kula-agryān — většina všech rodin (brāhmaṇové).

Překlad

Máš výčitky svědomí za nešťastné ženy a děti, které nesvědomití lidé ponechali opuštěné? Nebo jsi nešťastná, že s bohyní učenosti zacházejí brāhmaṇové zvyklí jednat proti zásadám náboženství? Nebo tě mrzí, když vidíš, že brāhmaṇové se uchylují k vládním rodinám, které nectí bráhmanskou kulturu?

Význam

Ve věku Kali budou ženy a děti společně s brāhmaṇy a kravami hrubě zanedbáváni a ponecháváni bez ochrany. Nedovolený styk se ženami v tomto věku přinese to, že o mnoho žen a dětí se nebude nikdo starat. Ženy se za těchto okolností budou snažit být nezávislé na ochraně mužů a manželství se bude uzavírat způsobem formální dohody mezi mužem a ženou. Děti ve většině případů nedostanou náležitou péči. Brāhmaṇové jsou tradičně inteligentní lidé a tak budou schopni pochytit moderní vzdělání nejvyšší úrovně, ale ve věcech mravních a náboženských zásad se stanou nejpokleslejšími z lidí. Vzdělání a špatný charakter se k sobě nehodí, ale budou se bohužel objevovat společně. Vládnoucí představitelé jako třída budou zatracovat podstatu védského poznání a raději budou vytvářet takzvaný sekulární stát, a takzvaní vzdělaní brāhmaṇové se nechají od těchto bezohledných vládců kupovat. I filozof a autor mnoha knih o náboženských zásadách přijme vysoké místo ve vládě, což odporuje všem morálním zákonům śāster. Brāhmaṇům se výslovně zakazuje přijímat takovou službu. Ale v tomto věku nejenže přijmou takovou službu, ale učiní tak i v případě, kdy bude těch nejnižších kvalit. To jsou některé z příznaků věku Kali, které škodí všeobecnému blahu lidské společnosti.