Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.25-26

Verš

jalaukasāṁ jale yadvan
mahānto ’danty aṇīyasaḥ
durbalān balino rājan
mahānto balino mithaḥ
evaṁ baliṣṭhair yadubhir
mahadbhir itarān vibhuḥ
yadūn yadubhir anyonyaṁ
bhū-bhārān sañjahāra ha

Synonyma

jalaukasām — vodních živočichů; jale — ve vodě; yadvat — jako je; mahāntaḥ — větší; adanti — polyká; aṇīyasaḥ — menší; durbalān — slabší; balinaḥ — silnější; rājan — ó králi; mahāntaḥ — nejsilnější; balinaḥ — méně silný; mithaḥ — v souboji; evam — takto; baliṣṭhaiḥ — nejsilnějšími; yadubhiḥ — potomky Yadua; mahadbhiḥ — ten, kdo má větší sílu; itarān — obyčejní; vibhuḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; yadūn — všichni Yaduovci; yadubhiḥ — od Yaduovců; anyonyam — mezi sebou; bhūbhārān — zátěž světa; sañjahāra — odebral; ha — v minulosti.

Překlad

Ó králi, stejně jako v oceánu větší a silnější živočichové polykají menší a slabší, stejně tak Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, aby odlehčil zátěži světa, použil silnějšího Yaduovce k zabití slabšího a většího Yaduovce k zabití menšího.

Význam

V hmotném světě vládne zákon o přežití nejsilnějšího a boje o existenci, protože zde každý chce panovat hmotným zdrojům, a tak vznikají mezi podmíněnými dušemi rozbroje. Právě tato panovačná mentalita je příčinou podmíněného života. Iluzorní energie poskytuje těmto napodobitelům Pána možnosti pro jejich jednání a proto vytváří silnější a slabší v každém životním druhu. Mentalita panování nad hmotnou přírodou a nad stvořením přirozeně vytváří rozbroje a tím pádem také zákon boje o existenci. V duchovním světě žádné takové spory neexistují a neexistuje tam ani boj o existenci. V duchovním světě nikdo nebojuje o existenci, jelikož každý tam existuje věčně. Nejsou tam žádné rozpory, jelikož každý tam chce sloužit Nejvyššímu Pánovi a nikdo Ho nechce imitovat a užívat si všeho sám. Jelikož Pán je stvořitelem všeho včetně živých bytostí, je skutečným vlastníkem a uživatelem všeho, co může být, ale v hmotném světě živá bytost pod vlivem māyi neboli iluze na tento věčný vztah s Nejvyšší Osobností Božství zapomíná a je tak podmíněna zákonům boje o existenci a o přežití nejsilnějšího.