Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.12.31

Verš

sa rāja-putro vavṛdhe
āśu śukla ivoḍupaḥ
āpūryamāṇaḥ pitṛbhiḥ
kāṣṭhābhir iva so ’nvaham

Synonyma

saḥ — ten; rāja-putraḥ — královský syn; vavṛdhe — vyrostl; āśu — velice brzy; śukle — dorůstající měsíc; iva — jako; uḍupaḥ — měsíc; āpūryamāṇaḥ — bujně; pitṛbhiḥ — pod opatrovateli; kāṣṭhābhiḥ — úplný vývin; iva — jako; saḥ — on; anvaham — den za dnem.

Překlad

Stejně jako měsíc po novu narůstá každým dnem, tak královský syn (Parīkṣit) velice brzy vyrostl za péče a plné ochrany svých předků.