Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.73

Verš

śveta-varāha dekhi, tāṅre namaskari’
pītāmbara-śiva-sthāne gelā gaurahari

Synonyma

śveta-varāha — inkarnaci bílého kance; dekhi — když viděl; tāṅre — Jemu; namaskari' — poté, co se poklonil; pīta-ambara — oblečeného ve žlutých šatech; śiva-sthāne — do chrámu Pána Śivy; gelā — šel; gaura-hari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Ve Vriddhakóle Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil chrám Śveta-varāhy, inkarnace bílého kance. Když Mu vzdal úctu, šel navštívit chrám Pána Śivy, ve kterém je božstvo oblečené ve žlutých šatech.

Význam

Chrám inkarnace bílého kance stojí ve Vriddhakóle neboli Šrí Mušnam. Chrám je z kamene a nachází se asi kilometr a půl jižně od oázy zvané Balipítham. Sídlí v něm Božstvo inkarnace bílého kance, kterému Śeṣa Nāga vytváří nad hlavou slunečník.

Chrám Śivy, o kterém je zde zmínka, se nachází v Pítámbaře neboli Čidámbaram, čtyřicet dva kilometrů na jih od Čuddalúru. Tamní božstvo Pána Śivy se jmenuje Ākāśaliṅga. Chrám se rozkládá na ploše téměř deseti hektarů a celý tento pozemek je obehnán zdí. Kolem vede cesta, která je asi osmnáct metrů široká.