Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.72

Verš

pakṣi-tīrtha dekhi’ kaila śiva daraśana
vṛddhakola-tīrthe tabe karilā gamana

Synonyma

pakṣi-tīrtha dekhi' — po návštěvě místa známého jako Pakši-tírtha; kaila — vykonal; śiva daraśana — návštěvu chrámu Pána Śivy; vṛddhakola-tīrthe — na posvátné místo zvané Vriddhakóla; tabe — potom; karilā gamana — šel.

Překlad

V Pakši-tírtě Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil chrám Pána Śivy a potom šel na poutní místo zvané Vriddhakóla.

Význam

Pakši-tírtha, zvaná též Tirukádi-kundam, se nachází asi čtrnáct kilometrů jihovýchodně od Činlipatu. Leží sto padesát metrů vysoko v horském pásmu zvaném Védagiri nebo také Védáčalam. Je tam chrám Pána Śivy a místní božstvo se jmenuje Vedagirīśvara. Každý den tam přilétají dva ptáci, aby od chrámového kněze dostali jídlo, a říká se, že tam létají už od nepaměti.