Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.159

Verš

more pūrṇa kṛpā kaila lakṣmī-nārāyaṇa
tāṅra kṛpāya pāinu tomāra caraṇa-daraśana

Synonyma

more — mně; pūrṇa — úplnou; kṛpā — milost; kaila — projevilo; lakṣmī-nārāyaṇa — Božstvo matky bohyně štěstí a Nārāyaṇa; tāṅra kṛpāya — Jejich milostí; pāinu — získal jsem; tomāra — Tvoje; caraṇa-daraśana — pohled na lotosové nohy.

Překlad

„Sloužil jsem Lakṣmī a Nārāyaṇovi a jen díky Jejich milosti jsem mohl spatřit Tvoje lotosové nohy.“