Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.279

Verš

rādhikāra bhāva-kānti kari’ aṅgīkāra
nija-rasa āsvādite kariyācha avatāra

Synonyma

rādhikāra — Śrī Rādhiky; bhāva-kānti — extatická láska a záře; kari' — činící; aṅgīkāra — přijetí; nija-rasa — svoji transcendentální náladu; āsvādite — vychutnávat; kariyācha — učinil jsi; avatāra — inkarnaci.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „Můj drahý Pane, chápu, že jsi přijal extázi a barvu pleti Śrīmatī Rādhārāṇī a že tak vychutnáváš svou vlastní transcendentální náladu. Proto ses zjevil jako Śrī Caitanya Mahāprabhu.“