Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.25

Verš

dekhiyā brāhmaṇa-gaṇera haila camatkāra
vaidika brāhmaṇa saba karena vicāra

Synonyma

dekhiyā — když to viděli; brāhmaṇa-gaṇera — obřadních brāhmaṇů; haila — byl; camatkāra — údiv; vaidika — následovníci védských rituálů; brāhmaṇabrāhmaṇové; saba — všichni; karena — činili; vicāra — úvahu.

Překlad

Zkostnatělí obřadní brāhmaṇové byli následovníky védských zásad a byli ohromeni, když viděli tyto extatické projevy lásky. Začali uvažovat následujícím způsobem: