Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.149

Verš

aparikalita-pūrvaḥ kaś camatkāra-kārī
sphurati mama garīyān eṣa mādhurya-pūraḥ
ayam aham api hanta prekṣya yaṁ lubdha-cetāḥ
sa-rabhasam upabhoktuṁ kāmaye rādhikeva

Synonyma

aparikalita-pūrvaḥ — nikdy předtím nespatřený; kaḥ — kdo; camatkāra-kārī — uvádějící v údiv; sphurati — projevuje; mama — Moje; garīyān — větší; eṣaḥ — toto; mādhurya-pūraḥ — množství sladkosti; ayam — to; aham — Já; api — dokonce i; hanta — běda; prekṣya — vidící; yam — jíž; lubdha-cetāḥ — Moje mysl je zmatená; sa-rabhasam — silně; upabhoktum — užívat si; kāmaye — touží; rādhikā iva — jako Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„,Když v pilíři svého paláce ve Dvárace posázeném drahokamy Kṛṣṇa uviděl svůj odraz, zatoužil ho obejmout a řekl: „Běda, nikdy předtím jsem nikoho takového neviděl! Kdo to je? Sotva jsem Ho spatřil, chci Ho obejmout, úplně stejně jako Śrīmatī Rādhārāṇī.̀“

Význam

Tento verš je z Lalita-mādhavy (8.34) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.