Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.137

Verš

aṅga haite yei kīḍā khasiyā paḍaya
uṭhāñā sei kīḍā rākhe sei ṭhāña

Synonyma

aṅga haite — z jeho těla; yei — který; kīḍā — červ; khasiyā — poté, co vypadne; paḍaya — spadne na zem; uṭhāñā — sbírající; sei — toho; kīḍā — červa; rākhe — vkládá; sei ṭhāña — na stejné místo.

Překlad

I když brāhmaṇa Vāsudeva trpěl leprou, byl osvícený. Jakmile jeden červ vypadl z rány na jeho těle, vždy ho sebral a vrátil ho zpátky na stejné místo.