Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.135

Verš

prabhura anuvraji’ kūrma bahu dūra āilā
prabhu tāṅre yatna kari’ ghare pāṭhāilā

Synonyma

prabhura — Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; anuvraji' — následující za; kūrmabrāhmaṇa jménem Kūrma; bahu — velkou; dūra — vzdálenost; āilā — šel; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; yatna kari' — velmi starostlivě; ghare — do jeho domu; pāṭhāilā — poslal.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu odcházel, brāhmaṇa Kūrma Ho velký kus cesty následoval. Pán Caitanya ho však nakonec starostlivě poslal domů.