Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.55

Verš

nadīyā-sambandhe sārvabhauma hṛṣṭa hailā
prīta hañā gosāñire kahite lāgilā

Synonyma

nadīyā-sambandhe — ve vztahu k Nadii; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; hṛṣṭa — potěšený; hailā — stal se; prīta hañā — takto potěšený; gosāñire — k Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; kahite lāgilā — začal hovořit.

Překlad

Jak Sārvabhauma Bhaṭṭācārya uslyšel, že Śrī Caitanya Mahāprabhu pochází z oblasti Nadie, velmi ho to potěšilo a oslovil Pána takto: