Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.49

Verš

śuni’ sārvabhauma mane vicāra karila
vaiṣṇava-sannyāsī iṅho, vacane jānila

Synonyma

śuni' — když to slyšel; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; mane — v mysli; vicāra karila — uvažoval; vaiṣṇava-sannyāsī — vaiṣṇavský sannyāsī; iṅho — tato osoba; vacane — podle slov; jānila — pochopil.

Překlad

Z těchto slov Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pochopil, že Pán Caitanya je vaiṣṇavský sannyāsī.