Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.50

Verš

gopīnātha ācāryere kahe sārvabhauma
gosāñira jānite cāhi kāhāṅ pūrvāśrama

Synonyma

gopīnātha ācāryere — Gopīnāthovi Ācāryovi; kahe — řekl; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; gosāñira — Pána Caitanyi Mahāprabhua; jānite — znát; cāhi — chci; kāhāṅ — co; pūrva-āśrama — předchozí stav.

Překlad

Sārvabhauma potom Gopīnāthovi Ācāryovi řekl: „Chtěl bych znát minulost Caitanyi Mahāprabhua.“

Význam

Slovo pūrvāśrama označuje předchozí období života. Někdo přijme stav odříkání jako hospodář, někdo už jako student (brahmacārī). Sārvabhauma Bhaṭṭācārya chtěl vědět, jak žil Śrī Caitanya Mahāprabhu ve svém předchozím stavu hospodáře.