Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.36

Verš

prasāda pāñā sabe hailā ānandita mane
punarapi āilā sabe mahāprabhura sthāne

Synonyma

prasāda pāñā — poctěni touto girlandou; sabe — všichni; hailā — stali se; ānandita mane — šťastní v mysli; punar-api — znovu; āilā — vrátili se; sabe — všichni; mahāprabhura sthāne — na místo, kde se nacházel Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Všechny potěšilo, že dostali tuto girlandu, kterou měl na sobě Pán Jagannātha, a vrátili se na místo, kde byl Śrī Caitanya Mahāprabhu.