Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.35

Verš

sabe meli’ dhari tāṅre susthira karila
īśvara-sevaka mālā-prasāda āni’ dila

Synonyma

sabe meli' — všichni společně; dhari — zachytili; tāṅre — Jeho; su-sthira — pevně stojícího; karila — učinili; īśvara-sevaka — kněz Božstva; mālā — girlandu; prasāda — obětovanou; āni' — přinášející; dila — dal.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu téměř omdlel, ale oddaní Ho zachytili a vrátili Mu rovnováhu. Kněz Pána Jagannātha tehdy přinesl girlandu obětovanou Božstvu a dal ji Nityānandovi Prabhuovi.