Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.280

Verš

bhaṭṭācāryera vaiṣṇavatā dekhi’ sarva-jana
prabhuke jānila — ‘sākṣāt vrajendra-nandana’

Synonyma

bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; vaiṣṇavatā — jasné pochopení vaiṣṇavské filosofie; dekhi' — když viděli; sarva-jana — všichni lidé; prabhuke — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jānila — věděl; sākṣāt — přímo; vrajendra-nandana — Kṛṣṇa, syn Mahārāje Nandy.

Překlad

Poté, co všichni uviděli transcendentální vaiṣṇavismus Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, bylo jim jasné, že Pán Caitanya není nikdo jiný než Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.