Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.21

Verš

mukunda kahe, — prabhura ihāṅ haila āgamane
āmi-saba āsiyāchi mahāprabhura sane

Synonyma

mukunda kahe — Mukunda odpovídá; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ihāṅ — sem; haila — byl; āgamane — příchod; āmi-saba — my všichni; āsiyāchi — přišli jsme; mahāprabhura — Caitanyou Mahāprabhuem; sane — s.

Překlad

Mukunda Datta odpověděl: „Pán sem už dorazil a my jsme přišli s Ním.“