Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.176

Verš

ei-mate kalpita bhāṣye śata doṣa dila
bhaṭṭācārya pūrva-pakṣa apāra karila

Synonyma

ei-mate — takto; kalpita — vymyšleném; bhāṣye — v komentáři; śata — stovky; doṣa — chyb; dila — dal; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; pūrva-pakṣa — protiargumenty; apāra — neomezeně; karila — projevil.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu tak odsoudil Śaṅkarācāryovu Śārīraka-bhāṣyu jako výmysl a poukázal na stovky chyb, které v ní jsou. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya však na Śaṅkarācāryovu obranu předkládal nekonečné množství protiargumentů.