Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.122

Verš

prabhu kahe, — ‘more tumi kara anugraha
sei se kartavya, tumi yei more kaha’

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; more — Mně; tumi — ty; kara — prokaž; anugraha — milost; sei se — toto; kartavya — povinnost; tumi — ty; yei — cokoliv; more — Mně; kaha — řekneš.

Překlad

Pán Caitanya odpověděl: „Jsi ke Mně velice milostivý, a proto si myslím, že je Mou povinností řídit se tvými pokyny.“