Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.6

Verš

ataeva tāhā varṇile haya punarukti
dambha kari’ varṇi yadi taiche nāhi śakti

Synonyma

ataeva — proto; tāhā — tyto činnosti; varṇile — kdybych popisoval; haya — je; punar-ukti — opakování; dambha kari' — stávající se pyšným; varṇi — popisuji; yadi — jestliže; taiche — taková; nāhi — není; śakti — síla.

Překlad

S velkou pokorou proto říkám, že tyto události již pěkně popsal Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura, a byl by to jen projev pýchy, kdybych chtěl stejné věci opakovat znovu. To by nebylo dobré. Nemám takové schopnosti.