Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.14

Verš

tāṅra pāda-padma nikaṭa praṇāma karite
tāṅra puṣpa-cūḍā paḍila prabhura māthāte

Synonyma

tāṅra pāda-padma — lotosových nohou Gopīnātha; nikaṭa — poblíž; praṇāma — poklony; karite — když skládal; tāṅra — Jeho; puṣpa-cūḍā — květinová koruna; paḍila — spadla; prabhura — Pána; māthāte — na hlavu.

Překlad

Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu klaněl u lotosových nohou Božstva Gopīnātha, spadla Gopīnāthovi z hlavy květinová koruna a dopadla na hlavu Caitanyi Mahāprabhua.