Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.140

Verš

śacī-āge paḍilā prabhu daṇḍavat hañā
kāndite lāgilā śacī kole uṭhāiñā

Synonyma

śacī-āge — před matkou Śacī; paḍilā — padl na zem; prabhu — Pán; daṇḍa-vat — jako tyč; hañā — stávající se; kāndite — plakat; lāgilā — začala; śacī — matka Śacī; kole — na klín; uṭhāiñā — beroucí.

Překlad

Jakmile se objevila matka Śacī, Caitanya Mahāprabhu před ní padl na zem jako tyč. Matka Śacī se rozplakala a posadila si Pána na klín.