Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.163

Verš

śuniyā lokera baḍa camatkāra haila
caitanya-gosāñi — ‘śrī-kṛṣṇa’, nirdhārila

Synonyma

śuniyā — když slyšeli; lokera — lidé; baḍa — nesmírně velký; camatkāra — údiv; haila — byl; caitanya-gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śrī-kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa osobně; nirdhārila — dospěli k závěru.

Překlad

Všichni, kdo Śrī Caitanyu Mahāprabhua slyšeli, jak vysvětloval verš ātmārāma, byli překvapení a nestačili se divit. Dospěli k závěru, že Śrī Caitanya Mahāprabhu není nikdo jiný než samotný Pán Kṛṣṇa.