Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.39

Verš

bhukti-mukti-siddhi-sukha chāḍaya yāra gandhe
alaukika śakti-guṇe kṛṣṇa-kṛpāya bāndhe

Synonyma

bhukti — hmotný požitek; mukti — vysvobození z hmotného utrpení; siddhi — dokonalost mystické yogy; sukha — štěstí získané z těchto věcí; chāḍaya — vzdá se; yāra — čehož; gandhe — pouhou mírnou vůní; alaukika — neobyčejnou, transcendentální; śakti-guṇe — moci a vlastností; kṛṣṇa-kṛpāya — milostí Pána Kṛṣṇy; bāndhe — je spoután.

Překlad

„Čistá oddaná služba je tak vznešená, že oddaný snadno zapomene na štěstí pocházející z hmotného požitku, hmotného osvobození a mystické nebo jógové dokonalosti. Oddaný je tak spoután Kṛṣṇovou milostí, Jeho neobyčejnou mocí a vlastnostmi.“