Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.258

Verš

dhanuka bhāṅgi’ vyādha tāṅra caraṇe paḍila
tāre uṭhāñā nārada upadeśa kaila

Synonyma

dhanuka bhāṅgi' — když zlomil luk; vyādha — lovec; tāṅra — jeho (Nārady Muniho); caraṇe — u lotosových nohou; paḍila — odevzdal se; tāre — jeho; uṭhāñā — poté, co zvedl; nārada — velký světec Nārada Muni; upadeśa kaila — poučil.

Překlad

„S tímto ujištěním od Nārady Muniho lovec zlomil svůj luk, padl u světcových lotosových nohou a plně se odevzdal. Nārada Muni ho pak vlastníma rukama zvedl a dal mu pokyny pro jeho duchovní pokrok.“

Význam

Takový je proces zasvěcení. Žák se musí odevzdat duchovnímu mistrovi, zástupci Kṛṣṇy. Duchovní mistr v posloupnosti pocházející od Nārady Muniho je ve stejné kategorii jako Nārada Muni. Člověk může být zbaven svých hříšných činností, pokud se odevzdá lotosovým nohám skutečného zástupce Nārady Muniho. Poté, co se lovec odevzdal, mu Nārada Muni dal různé pokyny.