Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.230

Verš

eka dina śrī-nārada dekhi’ nārāyaṇa
triveṇī-snāne prayāga karilā gamana

Synonyma

eka dina — jednoho dne; śrī-nārada — velký světec Nārada; dekhi' nārāyaṇa — po návštěvě u Pána Nārāyaṇa; tri-veṇī-snāne — vykoupal se u soutoku řek Gangy, Jamuny a Sarasvatí; prayāga — do Prajágu; karilā gamana — šel.

Překlad

„Velký světec Nārada šel jednou po návštěvě u Pána Nārāyaṇa na Vaikuṇṭhách do Prajágu, aby se vykoupal u soutoku tří řek – Gangy, Jamuny a Sarasvatí.“

Význam

Velký světec Nārada je tak osvobozený, že může jít na Vaikuṇṭhy navštívit Nārāyaṇa a hned potom přijít na tuto planetu v hmotném světě a jít se do Prájágu vykoupat k soutoku tří řek. Slovo tri-veṇī označuje soutok tří řek. Tento soutok dodnes navštěvují statisíce lidí, kteří se tam chodí vykoupat, a to zvláště v lednu, během Māgha-mely. Osvobozená osoba, která nemá hmotné tělo, může jít kamkoliv, a proto se živé bytosti říká sarva-ga, což vyjadřuje, že může jít, kamkoliv chce. Dnešní vědci se snaží dostat na jiné planety, ale kvůli svým hmotným tělům se nemohou pohybovat podle své vůle. Kdo však je ve svém původním duchovním těle, může jít bez překážek, kam se mu zachce. V tomto hmotném světě existuje planeta zvaná Siddhaloka, jejíž obyvatelé se mohou pohybovat z planety na planetu bez pomoci strojů či kosmických lodí. Každá planeta v hmotném světě má svou určitou přednost (vibhūti-bhinna). V duchovním světě jsou však všechny planety i s jejich obyvateli tvořené duchovní energií. A protože tam neexistují hmotné překážky, říká se, že v duchovním světě je všechno stejné.