Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.124

Verš

tabe mahāprabhu tāṅra śire dhari’ kare
vara dilā — ‘ei saba sphuruka tomāre’

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — Sanātany Gosvāmīho; śire — na hlavě; dhari' — držící; kare — rukou; vara dilā — dal požehnání; ei saba — to vše; sphuruka tomāre — nechť se ti správně vyjeví.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom položil na hlavu Sanātany Gosvāmīho ruku a požehnal mu: „Nechť se ti všechny tyto pokyny vyjeví.“