Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.8

Verš

svāṁśa-vibhinnāṁśa-rūpe hañā vistāra
ananta vaikuṇṭha-brahmāṇḍe karena vihāra

Synonyma

sva-aṁśa — osobních expanzí; vibhinna-aṁśa — oddělených expanzí; rūpe — v podobách; hañā — stávající se; vistāra — expandovaný; ananta — neomezených; vaikuṇṭha — na duchovních planetách známých jako Vaikuṇṭhy; brahmāṇḍe — v hmotných vesmírech; karena vihāra — provádí své zábavy.

Překlad

„Kṛṣṇa se expanduje v mnoha podobách. Některé z nich jsou osobní expanze, některé jsou oddělené. Tak provádí zábavy v duchovních i hmotných světech. Duchovní světy jsou Vaikuṇṭhy, a hmotné vesmíry jsou brahmāṇḍy, gigantické koule, kterým vládne Pán Brahmā.“