Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.54

Verš

ei tina dhāmera haya kṛṣṇa adhīśvara
goloka-paravyoma — prakṛtira para

Synonyma

ei tina dhāmera — těchto tří dhāmů, neboli sídel, jmenovitě Goloky Vṛndāvan-dhāmu, Vaikuṇṭha-dhāmu (Hari-dhāmu) a Devī-dhāmu (tohoto hmotného světa); haya — je; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; adhīśvara — nejvyšší vládce; goloka-paravyoma — duchovní planeta Goloka a duchovní nebe; prakṛtira para — nad touto hmotnou energií.

Překlad

„Svrchovaným vlastníkem všech těch dhāmů včetně Goloka-dhāmu, Vaikuṇṭha-dhāmu a Devī-dhāmu je Kṛṣṇa. Paravyoma a Goloka-dhām leží nad tímto hmotným světem, Devī-dhāmem.“

Význam

Pokud je živá bytost vysvobozena z Devī-dhāmu, ale nezná majestát Hari-dhāmu, je umístěna do Maheśa-dhāmu, který se nachází mezi nimi. Tato osvobozená duše tam nedostává příležitost sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto tento Maheśa-dhām není duchovní svět, i když je to dhām Pána Śivy a je výše než Devī-dhām. Duchovní svět začíná Hari-dhāmem neboli Vaikuṇṭhalokou.