Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.95-96

Verš

pūrve yaiche rāya-pāśe prabhu praśna kailā
tāṅra śaktye rāmānanda tāṅra uttara dilā
ihāṅ prabhura śaktye praśna kare sanātana
āpane mahāprabhu kare ‘tattva’-nirūpaṇa

Synonyma

pūrve — dříve; yaiche — jako; rāya-pāśe — Rāmānandy Rāye; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; praśna kailā — dotazoval se; tāṅra śaktye — pouze Jeho milostí; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; tāṅra — své; uttara — odpovědi; dilā — dal; ihāṅ — zde; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śaktye — díky moci; praśna — otázky; kare — kladl; sanātana — Sanātana Gosvāmī; āpane — osobně; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — činí; tattva — pravdy; nirūpaṇa — rozlišování.

Překlad

V minulosti kladl Śrī Caitanya Mahāprabhu duchovní otázky Rāmānandovi Rāyovi a Rāmānanda Rāya dokázal díky Pánově bezpříčinné milosti správně odpovídat. Nyní Pánovou milostí kladl Pánu otázky Sanātana Gosvāmī a Śrī Caitanya Mahāprabhu osobně předkládal pravdu.