Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.54

Verš

tabe prabhu tāṅra hāta dhari’ lañā gelā
piṇḍāra upare āpana-pāśe vasāilā

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — Sanātany Gosvāmīho; hāta dhari' — poté, co uchopil ruku; lañā gelā — vzal ho dovnitř; piṇḍāra upare — na vyvýšené místo; āpana-pāśe — blízko sebe; vasāilā — posadil Sanātanu Gosvāmīho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vzal Sanātanu Gosvāmīho za ruku a odvedl ho do domu, kde ho posadil na vyvýšené místo blízko sebe.